AI inom alltfler tjänster

Manuella tjänster och arbeten fasas ut mer och mer och gör plats för robotar och AI. Det kan röra sig om alltifrån tungt fabriksarbete, som förr var betungande för människan, till digitala begravningstjänster eller att anordna en minnesceremoni digitalt istället för fysiskt. Robotar är en innovation som sprider sig till alla branscher vilket kan vara både på gott och ont. Ensamma eller sjuka människor kan få påhälsningar från AI istället för att få hjälp av vanliga händer och på sjukhus sköts alltfler komplicerade saker av robotar. AI är en innovation i sig som man bara för ett halvt sekel sedan inte ens skulle kunna drömma om.

Fler jobb går förlorade med AI

När AI nu har gjort stort intåg i världen och mycket av dess framfart har skördat succéer, kan man även se en viss baksida av det hela. Faktum är att cirka 20 miljoner jobb kommer att gå förlorade i världen på grund av att robotar och AI tar ersätter människor på dessa platser. Å andra sidan menar man att dessa arbeten i sin tur kommer att leda till ännu fler än tidigare, men på ett annat sätt. Det vill säga, det som måste tas bort till en början kommer att resultera i ännu fler arbeten så småningom. Denna arbetsmarknad kommer att bli väldigt lukrativ och skapa yrken som kanske inte ens finns idag.

Digitala tjänster kommer stort

Även digitaliseringen har fått ett så stort genomslag att den i stort sett finns överallt. Idag kan du beställa en digital begravning och vem vet, kanske det även inom kort kommer att finnas digitala tjänster inom städ- och flyttsektorn. Tänk dig att du bokar en flyttstädning i Enköping och det skickas dit robotar för att ta hand om städningen. Eller att du får en handläggare på kommunen som är allt annat än mänsklig. Digitala tjänster är positivt för att vinna tid och pengar.

Det som man dock har kommit underfund med är att allt inte kan ersättas av robotar. Den mänskliga kontakten kan aldrig bytas mot en robot och få en annan människa att föredra den framför en verklig person. Ensamheten kommer trots allt att kännas av. Det som blir en större hjälp är att folk kan få assistans av robotar med rörelser och tjänster som det kan vara svårt för en mänsklig hand att klara av, eller när arbetsbelastningen blir för stor. Men ingenting kan slå mänsklig värme och omtanke! Dock är målet att skapa robotar som även kan klara av den känslomässiga biten och ersätta en äkta person. Roboten är tänkt att kunna fatta mänskliga beslut och kommunicera som en människa. Den ska även kunna göra ansiktsutryck som vem som helst såsom att le eller blinka. Frågan är om detta verkligen räcker för att fylla det känslomässiga behovet av kontakt. Tveksamt!