Startup – innovation i tidig fas

Inom den moderna företagsvärlden talas det en hel del om så kallade ”startups” – en verksamhet som bygger på entreprenörskap och innovation. Det handlar i praktiken om att ta fram en fungerande affärsmodell med utgångspunkt i en föränderlig arbetsgång.

I den här artikeln kan du läsa mer om konceptet startups och på vilket sätt det går hand-i-hand med innovation.

Startup – en arbetsgång

Det är främst inom teknik- och digitaliseringsbranschen som startupkonceptet anammats och blivit en etablerad arbetsgång. För det handlar inte om en direkt bolagsform utan istället ett specifikt sätt att jobba som särskiljer sig från traditionellt fasta affärsmodeller.

Startupverksamheten grundar sig på en innovativ idé som har potential att utvecklas och generera tillväxt. Numer finns det flera plattformar och verksamheter som direkt stöttar den här typen av verksamheter. Tipset är att söka efter information via kommunen eller affärsnätverk på den lokala orten.

Snabb tillväxt

En vanlig beskrivning av startups är en verksamhet där snabb tillväxt förväntas. För att kunna växa snabbt på några få år behövs riskkapital och därför är investerare en viktig intressent för startups. Det vill säga en part som tror på konceptet och är intresserad av att skjuta till finansiella medel i syftet att generera snabb tillväxt.

I regel bör moderna startups på något sätt ha en innovativ idé som grundar sig i en lösning på ett globalt problem. Det ska helt enkelt vara en idé som på något sätt kan skapa förändring i världen och på marknaden.

Starta startup

Den som är intresserad av att ta en innovation till högre höjder bör först och främst strukturera idén till en konkret presentation. För att väcka ett intresse kring idén behöver den presenteras för aktuella intressenter – både investerare och andra parter som kan vara till hjälp. Ovan nämndes bland annat kommunen eller andra lokala nätverk som ett sätt för att komma igång.

Det finns även digitala plattformar som stöttar innovation inom sektorerna teknik och digitalisering. Sök dig till information på nätet och ansök om att bli en del av engagerande projekt och program för svenska startups.