Lyckas med din presentation!

Om du har uppfunnit en produkt som marknaden efterfrågar och som i sig är fantastisk, men du ändå inte får den såld, då är det här en text för dig. Nedan hittar du bra tips på hur du förbättrar din presentation av din produkt oavsett om du presenterar den muntligt för ett produktionsbolag eller skriftligt direkt till en kund.

Presentationen är A och O

Oavsett om du uppfunnit något så revolutionerande som en hörapparat som pratar eller någon annan produkt som verkligen förändrar människors värld, så krävs det att du också når ut med produkten. Ett bra sätt att nå ut med en produkt är att antingen försöka sälja in den till ett produktionsbolag eller ta hjälp av ett reklamföretag för att nå ut med produkten på marknaden.

Om du behöver skicka in en skriftlig presentation av din produkt är det viktigt att texten är välformulerad och att kunden eller produktionsbolaget kan ta till sig informationen på ett lättförståeligt sätt. På samma sätt som det är viktigt att skriva ett välformulerat personligt brev för att få ett jobb, måste du kunna nå ut med din produkt i både tal och skrift.

Det finns många sätt att få hjälp med att formulera dina tankar och idéer. Ibland räcker det med att du skriver ett utkast som någon annan korrekturläser, på det sättet får du konkret feedback på om budskapet går fram eller inte. Andra bra alternativ är att ta hjälp av marknadsförings- eller reklamföretag som kan hjälpa dig att skapa en säljande text till din produkt. I det sistnämnda fallet krävs det en ekonomisk investering av dig för att få rätt hjälp, vilket det första alternativet inte kräver.

Några konkreta tips på hur du lyckas förmedla den informationen du vill förmedla är att tänka på målgruppen, granska språket i din presentation noga samt att se till att språket du använder är förenligt med målgruppen du vänder dig till.