Innovationer inom skrift

För över 5 000 år sedan insåg en man eller kvinna någonstans runt Mesopotamien att det vore smart att hålla ordning på saker och ting genom att avbilda dem i lera. Hur många oxar det fanns på gården, vart vägen ledde eller varningar för fara började sakta men säkert visas med hjälp av symboler som alltfler människor började förstå. Sakta men säkert utökades symboliken och så småningom började även dikter och berättelser nedtecknas.

Skriften har varit en enorm innovation för mänskligheten då den hjälpt oss att utveckla formler, nedteckna minnen, göra inventarier och kommunicera med andra på långt avstånd. Idag betraktas kunskapen att skriva och läsa inte bara som en fysisk nödvändighet utan också en ren konstform, och skrift är en källa för både nytta och nöje. Det finns många olika sätt att skriva på och den teknologiska utvecklingen har lett till uppkomsten av många olika metoder.

Från stämplar till sms

Inom företagande är skrift idag en oerhört viktig del av både organisationen och marknadsföringen och du kan till exempel skaffa stämplar, planeringstavlor och flaggor från Fröbergs för att fungera bättre och visa vem du är. Det är lätt att ta allt det här för givet, särskilt i Sverige då landet haft en oerhört hög läskunnighet i många hundra år, men i länder som Grekland var det inte förrän på 70-talet som mer än halva befolkningen kunde läsa.

Innovationerna inom skrift har idag kommit enormt långt från de första trycken i lera och idag finns det till och med hörapparater som läser och mobiltelefoner som kan skriva eller översätta det du talar in. Skriftspråket utvecklas dessutom konstant och precis som det talade språket befinner sig i ständig förändring kommer det hela tiden små nyheter som till exempel emojis eller typsnitt. Människan är av sin natur nyfiken och innovativ, och det är tack vara det som utvecklingen ständigt går framåt.