Historiska innovationer

Innovationer

Vad tänker du på när du hör ordet innovation? Kanske är det förändring som kommer upp först i ditt huvud. Det är inte helt fel, själva ordet betyder ny idé/lösning. I och med att det är en ny idé som inte har funnits innan så kommer det vara en förändring även om den är bra …

Innovationer

Ordet innovation är synonymt med ord som nytänk, uppfinning, nyskapelse och nybildning. Dessa ord i sin tur kan förknippas med utveckling. Utveckling kan såklart handla om allt från teknisk till personlig utveckling. I denna artikel som handlar om innovationer syftar vi till den personliga utvecklingen och hur man kan uppnå en sådan på bästa sätt. …

Historiska hårvårdsbehandlingar

Människan är av sitt väsen en nyfiken varelse, och tack vare det så har vi idag kommit långt inom kunnandets många områden. Medicin, teknik, samhället och kultur har alla utvecklats genom människors eviga jakt på att göra och kunna mer. Även om det ibland gått rakt åt skogen så har det många gånger gett nya …

Innovationen av fotografiet

Camera obscura Berättelsen om fotograferingens historia tar sin början med beskrivningen av principen bakom “Camera obscura”. Denna metod att projicera bilder beskrevs redan på 400-talet f.Kr. av den kinesiske filosofen Mozi. Även Aristoteles har skrivit om principen på 300-talet f.Kr. Camera obscura som betyder “mörkt rum” är ett helt mörklagt rum där man släpper in …

Innovativt tänkande

När det gäller nytänkande, helt nya idéer, uppfinningar och lösningar av olika slag kan det vara svårt att ta sig utanför gamla invanda tankemönster, vilket ofta medför att man fastnar i sitt eget sätt tänka. Det finns dock metoder som man kan använda sig av om man skulle vilja försöka tänka innovativt. Det här är …

Framtiden finns i innovationer

Vad är skillnaden mellan uppfinning och innovation? En uppfinning är en teknisk lösning eller metod som löser ett problem. Det kan vara en förbättring av något som redan finns eller en lösning som inte funnits tidigare. En innovation däremot är en nyhet i form av en produkt eller tjänst som inte existerat tidigare på marknaden. …