Datorn

Den första föregångaren till dagens datorer såg dagens ljus redan 1833, när Charles Babbage byggde sin analytiska maskin, även om han aldrig byggde den färdigt. Då hans vän och medarbetare Ada Lovelace, matematiker och dessutom dotter till Lord Byron, utvecklade idéer om hur data kunde bearbetas med den, kan hon sägas vara den första programmeraren i världen. Programspråket ”Ada” är uppkallat efter henne.

Det skulle dock dröja tills 1941 innan den första elektromagnetiska och helautomatiska datorn stod klar efter tre försök. Upphovsmannen hette Konrad Zuse, och han uppfann också ett programmeringsspråk till sina datorer, som han kallade för Plankalkül. De flesta av hans apparater förstördes dock när Berlin bombades under andra världskriget.

Alan Turing verkade i England under 1930- och 40-talet, och skissade på en datorkonstruktion kallad Turing-maskinen. Den blev dock aldrig färdigbyggd, men istället använde sig den brittiska regeringen under stor sekretess av maskinen Colossus för att avkoda tyskarnas enigmakrypterade meddelanden under kriget. Den påverkade dock inte senare utveckling, då den hölls hemlig i decennier.

1946 kom så den första moderna datorn av elektronisk, digital typ. Den kallades ENIAC och byggdes av amerikanerna John Mauchly och Presper Eckert. Dess vikt var 27 ton och den klarade av 5000 beräkningar under en sekund. Den byggdes ursprungligen för att beräkna projektilbanor under kriget, men stod inte klar förrän kriget var över.

ENIAC följdes av bl.a EDSAC 1949, transistordatorn TX-0 1952, 7400-serien med integrerade kretsar 1964 och den första standardiserade datorserien från IBM som dominerade under början av 1980-talet.

Parallellt med dessa stordatorer började också en smygande utveckling av persondatorer.

1964 byggde Olivetti en s.k bordsdator, kallad Programma 101, som fungerade att flytta runt och som kunde användas för hemmabruk. Till den hörde ett antal program lagrade på magnetkort, och man kunde också programmera den på egen hand. Den sålde som smör då den var den första i sitt slag.

Inspirerad av den släppte Hewlett-Packard sin HP 9100.

1971 uppfanns mikroprocessorn vilket gjorde det mycket enklare att bygga små datorer för hemmabruk, och nu började produktionen ta fart på allvar. Bl.a Altair 8800 härstammar från denna period. Tekniken fortsatte att bli billigare och komponenterna mindre, varpå utbud och efterfrågan växte. En 8 bitars dator byggd av Commodore släpptes 1977, och 1981 kom persondatorn IBM PC från IBM.

Andra företag insåg att IBM i och med det hade satt en standard och började själva tillverka PC-datorer, varpå IBM svarade med att sluta sig och frångå PC-konceptet vilket nu i efterhand nog kan sägas inte var det mest begåvade beslutet.

1984 kom den första datorn från Apple, Macintosh, döpt efter en äppelsort, och resten är, som det brukar heta, historia.