Radio och TV

Radiokommunikationen grundades 1896 av Guglielmo Marconi, vetenskapsman från Italien, då han fick patentet på vad som då kallades trådlös telegrafi. Han fick sedermera mottaga Nobelpriset 1909.

Hans första experiment handlade om att kunna känna igen åskväder på olika avstånd.

Han upptäckte att när strömmen forsar genom luften under åskväder, skapas radiovågor. Dessa består av elektromagnetiska rörelser och fortplantar sig med ljushastighet.

I och med detta inledde han forskningar om hur man alstrar och tar emot radiosignaler.

År 1901 kunde han sända radiosignaler med ett avstånd på 3 500 km, från Cornwall, England, till Newfoundland, Kanada.

Utan marconiradion hade Italiaexpeditionen, ett luftskepp som nödlandade i Spetsbergen år 1928, kunnat sluta mycket tragiskt, men nu bidrog den till möjligheten att kunna anropa hjälpande insatser och även att kunna meddela sin position.

Det tog dock ett tag innan radiovågor fick ett kommersiellt värde. Dels dröjde det innan man lyckades använda dem över längre avstånd, och dels var det många som inte begrep vad man skulle ha dem till.

Runt 1920 skedde dock ett genombrott, då A Meissner fick patent på en radiosändare med förstärkta elektriska signaler. Detta innebar ett betydligt förbättrat ljud, och nu började man bygga radiostationer över hela världen.

Radion blev snabbt medelpunkten i de flesta hem under 1930-talet, och de fanns i allehanda utföranden. Oftast hade de ett hölje av finare träsorter, det kunde vara valnöt eller mahogny. Vissa påkostade exemplar hade intarsia-arbeten inlagda. Från att ha suttit och stoppat strumpor på kvällarna samlades nu familjerna istället för att lyssna på radions sändningar.

TV, förkortning av ordet television, föddes som idé redan på 1800-talet, då tysken Karl Ferdinand Braun, som fick Nobelpriset tillsammans med Marconi för att ha konstruerat kristallmottagaren, kom med de första rönen.

1897 års upptäckt av elektronerna bidrog till människans förståelse av hur ljus fungerar, och detta bidrog till att komma närmare en konstruktion för överföring av bilder.

Den tyske fysikern Arthur Korn presenterade telefotografi, telegraferade bilder, i början på 1900-talet, och tillsammans med upptäckten av ljudöverföring fanns förutsättningarna för att skapa television klara.

1926 kunde John Logie Baird för första gången visa hur man kunde överföra rörliga bilder mellan två våningar i ett hus.

1928 visades den första TV-sändningen i New York, och samma år lyckades man med en transatlantisk sändning helt utan satellit, där man istället använde sig av jonosfären som ett slags studsmatta för vågorna. I Sverige sändes den första TV-sändningen 1930 på Röda Kvarn.

De första TV-apparaterna som presenterades var i princip radioapparater med en liten TV-enhet där bilden inte var större än ett frimärke och rödaktig.

Ett av de första eventen som TV-sändes var de Olympiska spelen 1936 i Berlin, men det dröjde till efter andra världskriget innan TV:n började bli en del av hemmen.

TV-nyheterna började sändas ganska tidigt, men eftersom tekniken var klumpig och långsam kunde det dröja några dagar innan nyheterna nådde ut, och då hade folk för det mesta redan fått dem på annat håll. Färg-TV visades i USA första gången 1953.