Internet

Idén om ett nätverk började utvecklas av amerikanska försvaret redan 1962. Projektet kallades så småningom Arpanet, och initiativtagaren var dataforskaren och psykologen Joseph Licklider som i entusiastiska PM pratade om ”intergalaktiska nätverk”.

Den 29:e oktober 1969 sker det första försöket till kontakt mellan två datorer på UCLA, ett universitet i Kalifornien. Man ska skicka ordet ”login” från den ena datorn till den andra, men man hinner bara skriva L och O innan den mottagande datorn kraschar. Trots misslyckandet anses datumet historiskt, eftersom det är första gången två datorer har fått kontakt med varandra. Må vara mycket kortvarigt, men dock.

Det allra första e-postmeddelandet lyckas man få iväg 1971, och när nätverket börjar sträcka sig över nationsgränserna och bli internationellt 1973 börjar man använda benämningen Internet.

Det första internationella försöket sker den 15 juni samma år, då en dator i Norge får kontakt med Arpanet i USA. Efter det kopplas Storbritannien på och nätverket börjar växa.

Men fortfarande är datumet för internets riktiga födelse lite oklart. Många hävdar att det borde vara den 1 januari 1983, då internet överger tvåvägskommunikation (NCP) för att bli mer flexibelt (TCP/IP). Vi får nu IP-nummer som hjälper datorerna att hitta varandra.

Det finns dock ännu konkurrenter på vägen, bl.a X.25-systemet, som stöds av de europeiska televerken och betalas av myndigheterna. I Sverige hette det systemet Datapack, och används ännu när det krävs extra hög säkerhet, t.ex vid hantering av betalkort och i uttagsautomaterna.

Den svenska internet-utvecklingen sker under 1980-talet mest på universiteten, medan gemene man får nöja sig med klotterplankliknande funktioner samt spel via s.k BBS:er. De går genom telefonerna och man kan bara vara uppkopplad en åt gången.

1990 lanseras World Wide Web, webben, ett nätverkssystem med länkar, adresser och URL:er som får dokument att sitta ihop, som i ett nät, skapat av Tim Berners-Lee. Det är gratis för användarna.

1991 publiceras den första webb-sidan av CERN, ett forskningscenter i Schweiz. Den finns ännu kvar.

1992 blir Swipnet (Stenbeckskoncernen) den första svenska internetleverantören, efter att Televerket tackat nej med motiveringen att de tror mer på X.25…

1993 kommer webbläsaren Mosaic, som kan visa bilder, och i och med det tar internet fart på riktigt, inte minst i Sverige som blir något av ett föregångsland.

Internet blir på modet, Carl Bildt mejlar Bill Clinton och alla vill ha at-adresser på visitkorten och skaffar nät-abonnemang. Televerket, som bytt namn till Telia, startar portalen Passagen, en punktidning startar hemsidan Flashback som småningom kommer bli det kända diskussionsforumet och det kommer en svensk sajt, Stajlplejs (Lunarstorm) som får anses vara en föregångare till Facebook.