Framtiden finns i innovationer

Vad är skillnaden mellan uppfinning och innovation? En uppfinning är en teknisk lösning eller metod som löser ett problem. Det kan vara en förbättring av något som redan finns eller en lösning som inte funnits tidigare. En innovation däremot är en nyhet i form av en produkt eller tjänst som inte existerat tidigare på marknaden. För att kallas innovation ska produkten eller tjänsten ha kommit ut på marknaden, tills dess är det en uppfinning eller bara en idé.

En historisk resa genom innovationernas värld

Vi ska titta på några väl utvalda exempel på innovationer för att sedan se hur dessa har påverkat världen. Om vi börjar med hjulet som började användas runt 5500 år f.Kr. på flera platser runt om i världen i stort sett samtidigt. Kring Kristi födelse, eller år 0, uppfanns sedan skottkärran och började användas i Europa under medeltiden år 400-talet till 1400-talet. Runt år 600 uppfanns väderkvarnen i Persien och tillsammans med vattenkvarnen var dessa de första maskinerna som drevs med något annat än muskelkraft. År 1788 byggdes den första fungerande ångbåten i Skottland som ledde till att fler ångbåtar byggdes 1802 för att trafikera Clyde Canal. Inte långt senare, år 1865, började rotationspressen användas och år 1874 kom den första bilen.

Hur innovationer har förändrat världen

Hur har dessa innovationer egentligen påverkat utvecklingen av samhällen runt om i världen? Om vi tittar på

exemplen nämnda här ovan kan vi se att alla har något gemensamt – nämligen rotation, att någonting snurrar. Det som är intressant att se är tidsspannet mellan de olika innovationerna. Från hjulet till skottkärran tog det 5500 år. Från väderkvarnen/vattenkvarnen till ångbåten passerade nästan 1200 år. Sedan under 1800-talet och framåt har innovationer fullkomligt exploderat fram. Hur kommer det sig? En förklaring kan vara ökad befolkningsmängd, men en mer trolig förklaring kan ligga i kommunikation. Om människor inte kan kommunicera med varandra över långa avstånd hur ska någon i Kina veta vad som händer eller finns i Europa? Med rotationspressen intåg kunde stora upplagor av texter tryckas och spridas. Snabbare och bättre transportmedel utvecklades som medförde att informationen kunde bredas ut på ett helt annat sätt än tidigare. Tänk bara på allt som har hänt i samhället sedan första bilen år 1874, det är ändå bara knappt 150 år sedan.

Framtidens innovationer

Vad väntar oss i framtiden? Majoriteten av världens befolkning har idag tillgång till internet och information kan spridas snabbare än någonsin. Det är konstaterat att global uppvärmning är ett faktum som behöver lösas. Produkter och tjänster utvecklas därför idag med ekologiskt fotavtryck i tanken. Det kan röra sig om en miljöbil som minskar det ekologiska fotavtrycket eller mer politiska beslut som att begränsa utsläppsrätter. För få rätsida på den globala uppvärmningen behöver vi allt fler klimatsmarta alternativ. Klart står att framtidens innovationer behöver ha allt mer miljötänk. Lyckligtvis kan vi idag hjälpas åt och kommunicera på ett helt annat sätt än tidigare. Så högst troligt behöver vi inte vänta 5500 år på att nästa stora innovation ska nå marknaden.