Glödlampan

Glödlampans uppfinnare har listats till 22 stycken, men Thomas Edison får räknas till den främste av dem. Hans variant överglänste de andra p g a den effektiva glödtråden, den höga resistansen samt den högre graden av vacuum. Det sistnämnda uppnådde han med den s.k Sprengelpumpen, som med hjälp av droppar av kvicksilver på ett effektivt sätt avlägsnar luften.

Hans framgång berodde också på att han utvecklat ett helt system för elbelysning, där glödlampan var en liten del. 1880 beviljades han patent på en glödlampa med karboniserad bambuglödtråd, och den lyste i 1 200 timmar.

Parallellt med Edison, som verkade i USA, hade Joseph Wilson Swan fått ett brittiskt patent på en glödlampa, och i England slogs Swans och Edisons bolag ihop till ett. Edison var inte nöjd med detta men tvingades samarbeta tills han fick en möjlighet att komma över Swans andelar.

Den första byggnad som lystes upp med bara elektriskt ljus blev Savoy Theatre i London 1881.

Folk i allmänhet kände sig från början främmande inför glödlampsljuset, som upplevdes som onaturligt, men mycket snart övergick misstänksamheten i förtjusning och elektriskt ljus blev ett tecken på status.

Då glödlampor drar mycket el har man på senare år börjat gå över till nya varianter, såsom halogen och LED-lampor.