Innovationen av fotografiet

Camera obscura Berättelsen om fotograferingens historia tar sin början med beskrivningen av principen bakom ”Camera obscura”. Denna metod att projicera bilder beskrevs redan på 400-talet f.Kr. av den kinesiske filosofen Mozi. Även Aristoteles har skrivit om principen på 300-talet f.Kr. Camera obscura som betyder ”mörkt rum” är ett helt mörklagt rum där man släpper in …

Innovativt tänkande

När det gäller nytänkande, helt nya idéer, uppfinningar och lösningar av olika slag kan det vara svårt att ta sig utanför gamla invanda tankemönster, vilket ofta medför att man fastnar i sitt eget sätt tänka. Det finns dock metoder som man kan använda sig av om man skulle vilja försöka tänka innovativt. Det här är …

Galna uppfinningar

Även om vår värld och den kära mänskligheten i den är mest känd för att ha uppfunnit de mest fantastiska innovationer som präglat hela vår vardag och framtid, så kan man inte sticka under stol med att det även har skapats de mest säregna uppfinningar runt om på vår planet. Dessa kan få vem som …