Det moderna kylskåpet

Människor har länge haft behov av kalla utrymmen för att förvara känsligare matprodukter, och det har inte alltid varit det lättaste att åstadkomma detta. Man har haft jordkällare, skafferier vid ytterväggar och isskåp, men dessa förslog inte långt jämfört med det moderna kylskåpet.

Försök att ta fram ett kylskåp som inte krävde isblock började redan på 1800-talet när man kom på att gas som först komprimerades och sedan tilläts expandera skapade ett fall i temperaturen, men det blev alltid något fel på de tidiga varianterna. De var bullriga, de var dyra, de var ineffektiva.

De som lyckades lösa problemen var två studenter från KTH, Baltzar von Platen och Carl Munters, som utvecklade prototypen till det moderna kylskåpet som sitt gemensamma examensarbete. De arbetade på kvällarna och skolkade på förmiddagarna för att fortsätta jobba med skåpet, och efter någon månad var de klara med sitt tysta och vibrationsfria kylskåp. Det innehöll en ammoniaklösning som hettades upp, förångades och kyldes ner med en kyleffekt som följd.

Många företag var intresserade, men det var Electrolux som köpte rättigheterna och började massproducera kylskåpen.

Kylskåpet gick på export och gjorde succé i världen, t o m Albert Einstein uttryckte beundran för uppfinnarna, som även fick motta Polhemsmedaljen.